• Valsøygeita

 • Nygaveln

Styret kaller inn til årsmøte i Otnesbrygga veteranbåtklubb

Tid: tirsdag 28.05.19 kl. 19.00

Sted: Klubbhuset, Enge

Saker:

 • Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
 • Valg av 2 personer som sammen med leder underskriver årsmøteprotokollen
 • Årsmelding/ regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne saker
 • Valg

Velkommen!

For styret Dan Harry Lervik

For å melde saker til årsmøtet: ta kontakt med Dan Harry (91 70 16 01)

logo

3.mai deltok noen av våre medlemmer på den nasjonale strandryddeuken. Joholmen og Langstranda/Valsøya ble ryddet rent for søppel. Til sammen ble det plukket 61 sekker!

31791686_351859078638747_8156247271399227392_n

31870463_351859028638752_4520753348793597952_n

31880601_351858838638771_2120504072195801088_n

Tusen takk for innsatsen til alle som ble med!

Tid: Onsdag 11.04.18

Sted: Klubbhuset, Enge

Sak 1: Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møteleder: Dan Harry Lervik
Sekretær: Bjørn Fjærli

Sak 2: Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
Oddvar Silseth og Lars Otnes ble valgt.

Sak 3: Årsmelding
Dan Harry Lervik gjennomgikk årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap 2017
Oddvar Silsteh gjennomgikk regnskapet (resultatrapport og balanse). Overskudd kr 89 673,-
Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 5: Budsjett 2018
Budsjett foreligger ikke. Styret får fullmakt til å lage budsjett.

Sak 6: Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

Sak 7: Valg
Styret:
Dan Harry Lervik valgt til leder for 1 år.
Oddvar Silseth valgt for 2 år
Randi Raknes Røskar (på valg 2019)
Bjørn Fjærli (på valg 2019)

Vara:
Olaf Aalmo (på valg 2019)
Lars Eide valgt for 2 år

Valgkomité:

Olaf Aalmo (på valg 2019)
Kåre Lervik valgt for 2 år

Prosjekt leder Klubbhus: Oddvar Silseth
Ansvarlig for kaianlegg: Lars Otnes, Gustav Figenschou og Hans Olav Otnes
Ansvarlig for utleie av båter: Dan Harry Lervik
Materialforvalter: Olaf Aalmo
Ansvarlig for hjemmeside og facebook: Kristin Nyland Lervik
Revisorer: Gunn Eli Lervik og Kåre Lervik

Sak 8: Veteranbåtstevnet 2018 25-årsjubileum
Styret  får ansvar for å arrangere stevnet 11.august.

Sak 9: Saker styret skal arbeide med:
– Roing til veteranbåtstevnet
– Strøm til båtene på Otnes. Revidere prisene på utleie.
– Dugnad (rydding) på Otnesbrygga 26.april.
– Dugnad på strandrydding
– Deltagelse på veteranbåttreff Tustna 16.juni
– Dugnad på klubbhus, hver tirsdag kl.18.

 

Styret kaller inn til årsmøte i Otnesbrygga veteranbåtklubb

Tid: onsdag 11.04.18 Kl. 19.00

Sted: Nytt Klubbhus/båthus, Enge

Saker:

 • Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
 • Velge 2 personer som sammen med leder underskriver årsmøteprotokollen
 • Årsmelding/ regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Veteranbåtstevne/ 25 års jubileum 2018

Velkommen!

For styret Dan Harry Lervik

logo

Årets veteranbåttreff på Otnesbrygga nærmer seg. lørdag 12.august inviterer vi til kappseiling, god mat og koselig stemning på brygga, samt fest og dans på kvelden som seg hør og bør.

Legg merke til at det i år ikke vil arrangeres kapproing mellom kirkebåtene. I stedet vil kirkebåten “Halsabrura” ligge ved kai og det blir muligheter for å prøve seg som kirkebåtroer for de som har lyst.

plakat uten ramme 2017 copy

Styret i Otnesbrygga Veteranbåtklubb kaller inn til årsmøte

Tid:  mandag 27.mars kl 1930
Sted: Klubbhuset på Enge

Saksliste:
1. Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet
2. Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding/regnskap
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Deltakelse Landstreff Forbundet Kysten 20.-23.juli
8. Veteranbåtstevne 2017

Velkommen!

Dersom noen har noe de vil ta opp på årsmøtet: ta kontakt med Dan Harry på tlf: 91701601

logo

Klubbhuset vårt nærmer seg ferdigstilling og dugnadsgjengen har gjort en formidabel innsats.
I januar ble det derfor arrangert en dugnadsfest for å feire både klubbhuset og innsatsviljen.

1

2

3

Arbeidet med nytt klubbhus er kommet godt i gang, og det skjer stadig noe nytt på tomta. Vi legger ut bilder fortløpende på facebook-siden vår.

I løpet av juli ble tomta klargjort, og grunnmurene samt platen ble støpt. I to uker nå i oktober, har dugnadsgjengen stått på med reisverk, tak og bordkledning. Med en slik dyktig og arbeidssom gjeng så går det virkelig unna!

20

22

23

Tusen takk så langt for god innsats og arbeid.