Styret i Otnesbrygga Veteranbåtklubb kaller inn til årsmøte

Tid:  mandag 27.mars kl 1930
Sted: Klubbhuset på Enge

Saksliste:
1. Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet
2. Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsmelding/regnskap
4. Budsjett
5. Innkomne forslag
6. Valg
7. Deltakelse Landstreff Forbundet Kysten 20.-23.juli
8. Veteranbåtstevne 2017

Velkommen!

Dersom noen har noe de vil ta opp på årsmøtet: ta kontakt med Dan Harry på tlf: 91701601

logo

Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln