Styret kaller inn til årsmøte i Otnesbrygga veteranbåtklubb

Tid: onsdag 11.04.18 Kl. 19.00

Sted: Nytt Klubbhus/båthus, Enge

Saker:

  • Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
  • Velge 2 personer som sammen med leder underskriver årsmøteprotokollen
  • Årsmelding/ regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg
  • Veteranbåtstevne/ 25 års jubileum 2018

Velkommen!

For styret Dan Harry Lervik

logo

Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln