Styret kaller inn til årsmøte i Otnesbrygga veteranbåtklubb

Tid: tirsdag 28.05.19 kl. 19.00

Sted: Klubbhuset, Enge

Saker:

  • Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
  • Valg av 2 personer som sammen med leder underskriver årsmøteprotokollen
  • Årsmelding/ regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg

Velkommen!

For styret Dan Harry Lervik

For å melde saker til årsmøtet: ta kontakt med Dan Harry (91 70 16 01)

logo

Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln