Valsøygeita


Valsøygeita under kappseilasen 2007 (Foto: Annar Thinn)

Valsøygeita er en geitbåtfyring med råseil og hjelpemotor. Båten ble bygget gjennom et studiearbeid av Einar Borgfjord og et samarbeid med Kystens arv på Rissa. Valsøygeita er en kopi av Lindåsgeita.

Sommeren 2001 var Valsøygeita ferdig og kunne sjøsettes. Kronprinsparet overvar dåpen som ble utført av daværende ordfører Ivar Betten 01.oktober 2001

Nygaveln


Foto: Kristin Nyland Lervik

Nygaveln er en kopi av Storgaveln som er en notbåt på 32 fot og er ca 110 år gammel. Når årene begynner å dra på er ikke båten god som ny lengre. Einar Borgfjord og Jon B. Godal ble kontaktet for å restaurere båden. Men sammen med klubben ble det konkludert med at det var bedre å bevare båten slik den var og heller bygge en kopi. På denne måten forsvinner ikke den historiske verdien av Storgaveln.

Nygaveln ble bygget av blant annet Einar Borgfjord og var også et samarbeid med Kystens arv på Rissa. Byggingen ble påbegynt senvinteren 2003 og avsluttet juni 2004. I løpet av denne tiden ble omlag 1100 dugnadstimer utført av klubbmedlemmene.

Båten ble døpt 5. juni 2004 av daværende ordfører Margrete Seter

 

Leave a Reply