Det er mulig å leie Nygaveln og Valsøygeita dersom det er ønskelig. Nedenfor finner du informasjon og utleiesatser.

Utleiesatser i OTNESBRYGGA VETERANBÅTKLUBB (OBVK)

Koordinator: Dan Harry Lervik, tlf: 91701601, dlervik@online.no

* Aktive medlemmer er: Betalende medlemmer som deltar i arbeid på dugnader o.l. Og/eller aksepterer kanditaturer i ulike verv som klubben finner nødvendig.** Ved flerdøgnsleie disponerer leietaker fartøyet fritt. Dvs. x antall personer er inkl. i prisen.***Hvis ikke leietaker kan besette mannskapsfunksjon, og koordinator eller høvedsmann krever dette, påbeløper kr. 600 for hvert innkalt ekstramannskap pr. 2 timers oppdrag.1. Andelshavere har førsterett på til leie av fartøy som tilhører OBVK. Organiserte fellesturer til stevner o.l. skal likevel prioriteres først.2. Når klubbens medlemmer reiser organisert til og stevner og geitbåt er med, vil denne som regel være under slep og deltakerne har kollektivt leieforhold. Se **geitbåt.

3. I parforhold hvor den ene part er andelshaver, og de har familiemedlemskap i OBVK, har begge krav på andelsrabatt.

4. Ordinær pris er for personer som ikke har andelstegning eller medlemskap i OBVK.

5. Personer under 15 år har gratis adgang til OBVK sine fartøyer.

6. Skoler i Halsa kommune skal vederlagsfritt kunne bruke OBVK sine fartøyer, men er likevel å betrakte som leietakere.

7. Drivstofftankene i OBVK sine fartøyer skal etterfylles helt ved hvert avsluttet leieforhold. Dette bekostes av leietaker.

8. Leietaker av båtplass i OBVK anlegg, må beregne omplassering ved arrangement, i regi av klubben.

9. Ett døgn, er i hovedsak å betrakte som fra kl. 1500, til kl. 1500 påfølgende dag, men dette kan endres i samråd med koordinator.

10. Veteranbåter som gjester arrangement i regi av OBVK, eller Halsa historielag, har gratis adgang til OBVK sine brygger.

 

 

 

 

 

 

Pris når leietaker har gyldig medlemskap i OBVK. Eller er andelshaver i fartøy som brukes.

 

 

 

 

 

 

Pris når leietaker har gyldig medlemskap i OBVK. Og er andelshaver i fartøy som brukes.

Ordinær pris Redusert pris Redusert pris
Minstesats ved bruk av hvilket som helst fartøy som eies av OBVK. Pris pr. person, for inntil 4.timer.

Kr.    30

Kr.   20 Kr.   10
Ved bruk av hvilket som helst fartøy som eies av OBVK. Pris pr person, for hel dag. Kr.    60 Kr.   40 Kr.   20
Organiserte turer til veteranbåtstevne/tradisjonelle turer til naboklubber (over helg) Pris pr. person for hele turen. Kr.  100 Kr.   75 Kr.   50
** Flerdagsturer, max. 4 døgn, på leietakers fri disponering. Leie pr. døgn for gavelbåt. Kr. 150 Kr. 100
** Flerdagsturer, max. 4 døgn, på leietakers fri disponering. Leie pr. døgn for geitbåt. Kr.  75 Kr.   50
*** Utleie til firma/grupper, gavelbåt, inntil 2 timer med høvedsmann. Kr. 2500
*** Utleie til firma/grupper, geitbåt, inntil 2 timer med høvedsmann. Kr. 1200
* Båtplass v/Otnesbrygga, for medlemmer, 1 år. Gjelder for aktive medlemmer Pr. fot – Kr.   30
* Båtplass v/Otnesbrygga, for medlemmer, 6 mnd. Sommer/vintersesong. Gjelder for aktive medlemmer. Pr. for . Kr.   15
Båtplass ordinær, 1år. Pr. fot – Kr.   80
Båtplass ordinær, 6 mnd, sommer/vintersesong. Pr. fot – Kr.   40
* Døgnleie av båtplass for aktive medlemmer. Kr.   10
Døgnleie av båtplass ordinær. Kr.   60
Døgnleie for strømtilkobling Kr.   40

 

Leave a Reply