23.september 1993 ble Otnesbrygga Veteranbåtklubb stiftet. Formålet med klubben er å formidle kystkultur. Vi vil ta vare på, utvikle og formidle kunnskapen om hvordan båtene ble laget og brukt.

Klubben har tilknytning til det gamle damskipsanlegget og handelsstedet Otnes i Halsa kommune. Det er en fin og lun havn, og ved Otnesbrygga har klubben sine båter liggende om sommeren. Otnesbrygga er eid av Halsa historielag men veterantbåklubben eier flytebryggene. I 2002 anskaffet vi oss egne klubblokaler (gamle Valsøyfjord kraftstasjon) for å lagre båtene, i tillegg til å ha en plass hvor vi kunne vedlikeholde og reparere dem. Men på grunn av steinras har vi nå startet arbeidet med å bygge naust/klubblokale på nedre side av veien for kraftstasjonen. 

Andre helga på august blir Augusttreffet arrangert. Dette er et veteranbåttreff for alle som er interesserte. Klubben disponerer bryggeplass tilsvarende 280 meter. Kappseiling og rokonkurranse, mellom Halsabrura fra Halsa, Fjordamerra fra Aure og Hjelmkonnå fra Surnadal er treffets viktigste aktiviteter.

I 2014 kjøpte vi 3 optimistjoller. Disse blir brukt hver mandagskveld i skolens sommerferie av barn med varierende seilerfaring.

Båtene blir også brukt i undervisningsopplegg ved skolene i kommunen. Oppleggene er knyttet til kysten, havet og kulturen som følger med dette.


Foto: Lars Olav Lillebø

Leave a Reply