Årsmøte i Otnesbrygga Veteranbåtklubb 28. 12. 2012.

Protokoll for 2011

Det var 10 fremmøtte, hvorav 4 fra styret.

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling og beslutningsdyktighet.

Innkalling og beslutningsdyktighet godkjent.

 

Sak 2. Årsmelding / regnskap

Årsmelding og revidert regnskap godkjent.

Regnskapet viser 1 – 1 – 2012. Saldo bank kr. 326.992

 

Sak 3. Budsjett.

P.g.a. møtetidspunktet, mente årsmøtet det var unaturlig å utarbeide budsjett for 2012.

Men bruke regnskapet for 2011 som mal for budsjett 2012.

 

Sak 4. Valg.

Valgkomite: v/ Bjørn Fjærli og Gudmund Lervik, satte frem følgende forslag:

Sittende styre og komiteer, fortsetter til kommende årsmøte medio mars 2013.

Årsmøtet godkjente dette.

 

Sak 5. Klubbhuset (Stasjonen)

Orientering av Oddvar Silseth vedr. framdrift av skadeoppgjør etter raset.

Årsmøtet godkjente økning i kostnadsrammen til advokatsalær, fra kr.30.000.

Til kr. 50.000.

Otnes 29-12-2012

For styret

Hans Olav Otnes

 

 

Tagged with:  
Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln