Tid: 20.mars 2013
Sted: Husasnotra

Sak 1: Åpning, godkjenning av beslutningsdyktighet
Årsmøtet åpnet og beslutningsdyktig. 10 oppmøtte, styret inkludert.

Sak 2: Årsmelding
Leder Hans Olav Otnes leste opp årsmeldingen. En kommentar fra årsmeldingen; laget vårt var representert også på Trøndelagsstevnet. Deretter ble årsmeldingen vetdatt. Regnskap og balanse ble gjennomgått av kasserer Oddvar Silseth. Regnskap og balanse ble godkjent.

Sak 3: Budsjett
Årsmøtet går inn for at regnskapet for 2012 blir retningsgivende mal for budsjett 2013. Ved ekstraordinære hendelser må ekstraordinært årsmøte innkalles og nytt budsjett lages.

Sak 4: Valg av styre, revisor og to til å underskrive protokoll
Styret:
Dan Harry Lervik, leder
Oddvar Silseth
Randi Røskar
Bjørn Fjærli
Lars Olav T Valsø (for Halsa historielag)

Gudmund Lervik (1.vara)
Janne Valsø (2.vara)

Forslag fra valgkomiteen om Dan Harry Lervik som leder, Oddvar Silseth som stasjonsansvarlig og Randi Røskar som kasserer.

Årsmøtet mener at det også skal oppnevnes materialforvalter og marinaansvarlig.

Til valgkomité foreslår årsmøtet Marit Sæther og Gjertrud Seter Hendseth

Valg av to personer til å skrive under protokollen: Kristoffer Botten og Lars Otnes

Sak 5: Orientering om klubbhuset
Oddvar Silseth orienterte om en svært uavklart situasjon vedrørende klubbhuset/gamle kraftstasjonen.

Referent 20.03.13
Lars Olav T Valsø

logo

Tagged with:  
Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln