Tid: Onsdag 11.04.18

Sted: Klubbhuset, Enge

Sak 1: Åpning, godkjenning av beslutningsmyndighet, valg av møteleder og sekretær
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møteleder: Dan Harry Lervik
Sekretær: Bjørn Fjærli

Sak 2: Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
Oddvar Silseth og Lars Otnes ble valgt.

Sak 3: Årsmelding
Dan Harry Lervik gjennomgikk årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Regnskap 2017
Oddvar Silsteh gjennomgikk regnskapet (resultatrapport og balanse). Overskudd kr 89 673,-
Regnskapet ble enstemmig godkjent

Sak 5: Budsjett 2018
Budsjett foreligger ikke. Styret får fullmakt til å lage budsjett.

Sak 6: Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag

Sak 7: Valg
Styret:
Dan Harry Lervik valgt til leder for 1 år.
Oddvar Silseth valgt for 2 år
Randi Raknes Røskar (på valg 2019)
Bjørn Fjærli (på valg 2019)

Vara:
Olaf Aalmo (på valg 2019)
Lars Eide valgt for 2 år

Valgkomité:

Olaf Aalmo (på valg 2019)
Kåre Lervik valgt for 2 år

Prosjekt leder Klubbhus: Oddvar Silseth
Ansvarlig for kaianlegg: Lars Otnes, Gustav Figenschou og Hans Olav Otnes
Ansvarlig for utleie av båter: Dan Harry Lervik
Materialforvalter: Olaf Aalmo
Ansvarlig for hjemmeside og facebook: Kristin Nyland Lervik
Revisorer: Gunn Eli Lervik og Kåre Lervik

Sak 8: Veteranbåtstevnet 2018 25-årsjubileum
Styret  får ansvar for å arrangere stevnet 11.august.

Sak 9: Saker styret skal arbeide med:
– Roing til veteranbåtstevnet
– Strøm til båtene på Otnes. Revidere prisene på utleie.
– Dugnad (rydding) på Otnesbrygga 26.april.
– Dugnad på strandrydding
– Deltagelse på veteranbåttreff Tustna 16.juni
– Dugnad på klubbhus, hver tirsdag kl.18.

 

Share →

Leave a Reply

  • Valsøygeita

  • Nygaveln